تجربه های پرویز درگی

عالم عامل عاشق، از تجربه هایش می گوید…

فکر می کنم کمتر کسی را می توانیم پیدا کنیم که در زمینه های مدیریت، بازاریابی و فروش فعالیت داشته باشد و نام دکتر پرویز درگی را نشنیده باشد.  دکتر پرویز درگی یکی از برجسته ترین معلمان بازاریابی ایران است که نقش ویژه ای در توسعه…